EN

Igor Teichman

Igor Teichman
Programmer, game developer
Igor Teichman (nar. v Praze 1980) působí jako profesionál na volné noze v oblasti programování, vývoje her, videoartu a interaktivních médií. V jeho práci a tvorbě se přirozeně prolínají nejrůznější digitálně-technologické ale i umělecké techniky a směry, vzhledem k poměrně široké škále jeho zájmů. Cestou od výtvarného umění se přes animaci postupně propracoval i ke klasickému programování, a kýženou syntézu těchto oborů se mu nakonec podařilo najít a realizovat právě ve videoartu. Kromě klasického VJingu (tedy live video mixingu) se věnuje i složitějším projektům na pomezí umění a digitální technologie, jako interaktivní video instalace pro divadla apod. (např. Mefistofeles v pražské Státní, Cassandra v Teatro Comunale di Bologna, spolupráce s taneční choreografkou Věrou Ondrašíkovou v divadle Ponec). A právě protože fenomén virtuální (a augmentované) reality v sobě dokonale snoubí všechny výše uvedené prvky, je pro Igora Teichmana předmětem dlouhodobé hluboké fascinace, a nyní v době dlouho očekávaného technologického skoku i intenzivního vlastního výzkumu a experimentů.