EN

Jiří Žára

Jiří Žára
Czech Technical University In Prague
Jiří Žára je řádným profesorem počítačové vědy, aktuálně vede katedru počítačové grafiky a interakce (DCGI) na České Technické Univerzitě v Praze, elektrotechnické fakultě. Katedra představuje největší výzkumnou a vzdělávací složku v rámci počítačové grafiky, virtuální reality, počítačových her a interakce člověka s počítačem napříč všemi univerzitami České Republiky. Pravidelně přednáší o algoritmech počítačové grafiky a virtuální realitě na DCGI. Přednáška nabídne obecný přehled technických možností, které jsou aplikovatelné v prostředích virtuální a rozšířené reality. Předměty zahrnují modelování 3D scény, stereoskopický pohled, zpracování obrazu, techniky interakce a další příbuzná témata, která budou přiblížena a zdokumentována řadou příkladu. Současné technologické limity budou projednány společně s možným praktickým využitím virtuální a rozšířené reality v blízké budoucnosti.