EN

Josef Kratochvíl

Josef Kratochvíl
Předseda úřadu průmyslového vlastnictví
Josef Kratochvíl vystudoval fakultu strojního inženýrství ČVUT a právnickou fakultu UK. V letech 2005 – 2008 působil jako místopředseda dozorčí rady Evropské patentové akademie a zároveň byl místopředsedou Pracovní skupiny pro technické informace Evropské patentové organizace. Od roku 2009 do roku 2016 byl předsedou Technického a provozního výboru EPO a od roku 2016 je jejím místopředsedou Správní rady. V roce 1999 se stal náměstkem předsedy a od roku 2009 je jeho předsedou. Josef Kratochvíl přednáší problematiku ochrany průmyslových práv a publikuje v odborných periodiakách.