EN

Kristína Rypáková

Kristína Rypáková
Academy of Fine Arts in Bratislava
Výskumný tím Katedry architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Petra Hájeka za zaoberá skúmaním limitov virtuálnej reality nie len v samotnej oblasti architektúry, ale i jej interdisciplinárnych presahov. Kristína Rypáková, pedagogicky pôsobiaca na VŠVU v Bratislave i praktizujúca architektka, sa v rámci doktorandského štúdia venuje autorskému výskumu na tému "ne/matematické prototypy a typológie". Oblasť architektúry a virtuálnej reality testuje v polohách autorských ne/matematických štruktúr a objektov, pričom si kladie mnohé otázky: Čo znamená matematizácia architektúry? Čo sa matematizuje a akým spôsobom? Ako a v akých podobách vzniká forma? Čo ostáva mimo procesu matematizácie a stáva sa nematematizovaným?