EN

Lucie Jančová

Lucie Jančová
UMPRUM
Lucie Jančová působí na pražské UMPRUM jako asistentka ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace. Ve stejném ateliéru absolvovala pod vedením Petra Krejzka se svou diplomovou prací zkoumající možnosti využití augmentované reality ve vizuálním stylu kulturní události v horizontu 10 let, která měla za cíl předznamenat vývoj oboru grafického designu vlivem potencionálního masového rozšíření AR technologie. Pozitivní naladění na nové technologie podpořilo vznik semestrálního zadání zacíleného na tvorbu teaseru virtuální reality pro filmový festival, jehož případová studie bude představena na Czech VR Festu.