EN

Marcel Kraus

Marcel Kraus
Technologická agentura ČR
Marcel Kraus pracuje pro Technologickou agenturu České republiky, kde se zabývá podporou inovačního potenciálu společenských a humanitních věd včetně umění a designu, kreativní ekonomiky, genderovou dimenzí ve výzkumu a inovacích a česko-německými vztahy ve výzkumu. Po dobu pěti let byl spolupracovníkem Fraunhoferova institutu pro mezinárodní management a znalostní ekonomiku v Lipsku. Studoval hudební vědu a ekonomii na Univerzitě v Lipsku a hudební pedagogiku na Západočeské Univerzity v Plzni. Je absolventem Konzervatoře v Praze v oboru populární zpěv, se kterým se před změnou své kariéry více jak deset let živil jako herec po muzikálových a divadelních scénách v Plzni a v Praze a po televizních a filmových produkcích.