EN

Roman Berka

Roman Berka
Czech Technical University In Prague
Spojení umění a technologie přináší oběma směrům inspiraci a nové nápady. Většinou se jedná o úzkou spolupráci mezi umělci a inženýry, kteří pracují na mezioborových projektech. Kupříkladu projekty, které prolínají umění a technologie, mají obrovský potenciál pro aplikace, ve kterých lidé interagují s přístroji a počítačovými programy, tedy aplikace pro virtuální (či smíšenou) realitu. Podobné umělecko-technické projekty byly navrženy Institutem Intermédií, který je experimentální audiovizuální mezioborovou laboratoří založenou Českou Technickou Univerzitou a Akademií múzických umění v Praze. Práce této laboratoře bude představena během přednášky Romana Berky.