EN

Terezie Křížkovská

Terezie Křížkovská
NaFilM
Studentka magisterského studia Katedry filmových studií FF UK a jedna ze zakladatelek projektu NaFilM, kde zastává veškeré funkce, důležité pro organizaci všech činností projektu. Je kurátorkou výstav Na film!, spoluautorkou vzdělávacích filmových programů a koordinátorkou mezinárodního projektu ThinkFilM, zaměřeného na propojení filmové výchovy a výstavní praxe. Jako asistentka produkce se podílela na řadě filmových projektů, včetně celovečerních filmů Kovář z Podlesí (2013) nebo Pirko (2016).